Croes Management Advies

CMA stelt zich ten doel om u als opdrachtgever in de breedte te faciliteren bij de optimalisering van een bestaande- of de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsstrategie. De doelstelling in dit ontwikkelproces is altijd gericht op het vinden van aanknopingspunten voor innovatie, teneinde te komen tot een duurzame verbetering van de structuur van uw organisatie, uw waardepropositie en marktpositie.

Het proces van ontwikkeling en optimalisering geschiedt op basis van inspiratie en co-creatie.
In de afgelopen jaren heeft CMA op deze basis veel, uiteenlopende, -projecten begeleid voor -opdrachtgevers in verschillende sectoren. Dankzij deze multi-sectorale en veelzijdige scope, hebben onze opdrachtgevers kunnen profiteren van grensoverschrijdende inzichten en, de hieruit vaak voor de sector verrassend creatieve en innovatieve, oplossingen. CMA maakt u graag deelgenoot van inspirerende cases uit eigen praktijk. Uiteraard is hierbij de vertrouwelijkheid van de opdrachtgevers gewaarborgd.

CMA is een "open" en transparante organisatie en werkt samen met partners in een breed netwerk aan experts. Afhankelijk van de aard van de opdracht, is het altijd mogelijk om specialisten uit dit netwerk te betrekken bij het creëren van de beste oplossing voor de vraag in uw organisatie. Uiteraard kunnen ook partners uit uw eigen netwerk worden ingezet, indien de situatie hiertoe aanleiding geeft.

Tenslotte: CMA stelt (vanzelfsprekend) alles in het werk om voor u als opdrachtgever te komen tot het maximale rendement uit de opdracht. CMA werkt vanuit een lage kostenstructuur en een effectieve invulling van de beschikbare tijd en middelen. U ontvangt geen uitgebreide rapporten of "wollige" verslagen maar korte, bondige en heldere overzichten met aanbevelingen en targets. Dat hiermee kosten worden bespaard, ziet u terug in onze scherpe tarieven.

CMA stuurt daarbij waar mogelijk aan op duurzame oplossingen en laat zich bij het creëren dergelijke oplossingen altijd laten leiden door, vertrouwelijkheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.CMA biedt organisaties inspiratie & support bij het ontwikkelen & implementeren van transitieprocessen

"Groei is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van elke organisatie. De wijze waarop deze groei vorm krijgt zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Het uitgangspunt is duurzame groei. Hiermee wordt onnodige verspilling van resources voorkomen. Op deze wijze bouwt een organisatie in co-creatie met stakeholders aan innovatieve oplossingen en duurzame synergie. Deze transitie vereist creativiteit in research & development, de ontwikkeling van strategie en draagvlak bij de medewerkers."