Management consulting & Interim management

De snelheid waarmee markten veranderen, vereist continue aandacht van het management van uw organisatie. Maar met deze aandacht alleen bent u er nog niet. De dynamiek in de markt vraagt ook om adequaat handelen, nieuwe kansen signaleren en benutten. CMA biedt u de optie voor een éénmalige of meer stucturele reflectie op uw keuzes. Daarmee biedt CMA u in de rol van management consultant de mogelijkheid van een kritische "sparring partner" ter ondersteuning of reflectie op uw keuzes in het beleid of in uw contacten met de markt.
Bent u op zoek naar een tijdelijke versterking of aansturing van uw team? Dan biedt CMA slagvaardige interim professionals met kennis van zaken en de juiste "fit" met de cultuur van uw organisatie.

Marketing & Strategie

De traditionele lineaire groei van de economie maakt in de komende jaren plaats voor nieuwe circulaire ontwikkelmodellen. De impact van deze verandering is groot en gaat razendsnel. Ook uw organisatie ontkomt niet aan de noodzakelijke innovaties. Of het nu gaat om het optimaliseren van de inrichting van de bedrijfsprocessen, het innoveren van bestaande producten of het ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers, er zijn grote uitdagingen. Doorgaans is het zelfs een noodzakelijke combinatie van genoemde innovaties. CMA ondersteunt u in dergelijke ontwikkeltrajecten.

Training & Opleiding

Om de gewenste strategie ook succesvol in uw organisatie te implementeren, verzorgt CMA trainingen en opleidingen voor uw medewerkers. Hiermee kunnen zij kennis nemen van de nieuwe doelstellingen van uw organisatie en zich deze doelstellingen ook "eigen" maken. Het creëren van draagvlak en het bekend maken met de nieuwe doelstellingen onder de medewerkers zijn immers belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle "roll out" van een nieuwe, innovatieve strategie.

Bij de implementatie van een nieuwe strategie is het belangrijk om medewerkers goed te begeleiden en enthousiasmeren. Hiervoor biedt CMA trainingen en workshops op maat.CMA biedt organisaties inspiratie & support bij het ontwikkelen & implementeren van transitieprocessen

"Groei is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van elke organisatie. De wijze waarop deze groei vorm krijgt zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Het uitgangspunt is duurzame groei. Hiermee wordt onnodige verspilling van resources voorkomen. Op deze wijze bouwt een organisatie in co-creatie met stakeholders aan innovatieve oplossingen en duurzame synergie. Deze transitie vereist creativiteit in research & development, de ontwikkeling van strategie en draagvlak bij de medewerkers."